OVK

Timmermansgatan 13

802 52 Gävle

anders@ltikontroll.se

070 - 510 68 78

Byggnader

Intervall

Daghem, skolor, vårdlokaler

3 år

Flerbostads hus, kontorsbyggnader FT-vent

3 år

Flerbostads hus, kontorsbyggnader F-vent

6 år

Flerbostads hus, kontorsbyggnader S-vent

6 år

OVK är en ventilationsbesiktning som utförs på alla ventilationssystem. Enligt lagen om obligatorisk ventilationskontroll skall byggnaders ventilationssystem kontrolleras med givna tidsintervaller. Jag är certifierad av Swedcert och innehar riksbehörighet. Jag kan även utföra energianalyser och ge förslag till åtgärder vid tillfället för OVK- besiktningen.


När ska besiktningar göras?

Verksamheten avgör intervallen mellan besiktningarna.

FT = från och tilluftsventillation

F = frånluftsventillation

S = självdrag

ovk besiktning ventilation skyddsrum